W dniu 23 maja br. osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych udali się na wizytę do Muzeum po byłym obozie koncentracyjnym w Lublinie.

Kilka słów o muzeum:

Obóz koncentracyjny w Lublinie, nazywany Majdankiem, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera, który w lipcu 1941 r. zlecił jego budowę dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilowi Globocnikowi. Budowa obozu rozpoczęła się jesienią 1941 r. Początkowo niemieckie plany zakładały utworzenie obozu przeznaczonego dla 25-50 tys. więźniów. Jednak w marcu 1942 r. zatwierdzony został tzw. generalny plan budowy przewidujący urządzenie obozu dla 250 tys. więźniów i jeńców. Został on zrealizowany częściowo.

Oddziaływanie poprzez patriotyzm:

W słowniku języka polskiego znajdujemy informację, iż patriotyzm to „miłość ojczyzny i własnego narodu, połączona z gotowością ofiar dla nich". I o ile w odniesieniu do przeszłości (kiedy okazji do udowodnienia swojego zaangażowania na rzecz ojczyzny było dużo) dość łatwo można wskazać postawy patriotyczne, o tyle obecnie zdefiniowanie, czym w istocie jest patriotyzm oraz wychowanie w tym duchu, stanowi pewne wyzwanie. Wizyta na terenie Muzeum na Majdanku miała na celu jasno sprecyzować czym jest patriotyzm i jaką rolę odgrywa w życiu każdego człowieka. Taka lekcja historii jest "żywym" dowodem na to, iż pamięć o przeszłości nigdy nie może przeminąć.


Opracowanie: st. chor. Jarosław Graf

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej