Pan Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Mariusz Sokół podpisał kolejną umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych.

W wyniku systematycznie podejmowanych działań, zmierzających do zwiększania zatrudnienia skazanych oraz realizację programu „Praca dla więźniów”, w dniu 16 października 2023 r. podpisano kolejną umowę o zatrudnienie z nowym kontrahentem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne SUFLIDOWO, będącym producentem jaj konsumpcyjnych z ponad 40-letnim doświadczeniem. Produkty nowego kontrahenta dostarczane są zarówno do sprzedawców detalicznych jak i hurtowych. Osadzeni w ramach zatrudnienia będą wykonywać obowiązki pracowników fizycznych.

Zatrudnienie w warunkach izolacji stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury przestępczej, przemocy w stosunku do innych osadzonych oraz innym negatywnym przejawom pobytu w izolacji. Praca kształtuje poczucie przydatności, pożyteczności i własnej wartości, a także uczy współpracy w zespole, co niesie za sobą pozytywne skutki dla ogółu społeczeństwa.

Dzięki pracy odpłatnej skazani mają możliwość odpracować i spłacić posiadane zadłużenia takie jak: grzywny, zobowiązania alimentacyjne czy obowiązek naprawienia szkody. Ponadto część zarobionych środków przeznaczona będzie na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Praca osób pozbawionych wolności stanowi ponadto wsparcie procesu resocjalizacji oraz umożliwia osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych, dając możliwość realizacji zasad sprawiedliwości poprzez umożliwienie sprawcy czynu zabronionego zrekompensowanie powstałych w wyniku jego działań szkód.

 

tekst i zdjęcia: plut. Iwona Janiszek

opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej