Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W dniu 26 maja przedstawiciele tutejszej jednostki odwiedzili Prywatną Szkołę Podstawową ICO w Tomaszowie Lubelskim.

„W Służbie Prawu”

Realizowane w ramach programu zajęcia skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. W czasie takich spotkań mamy szansę przybliżyć młodzieży specyfikę służby w Naszej formacji. Ponadto wskazujemy na negatywne konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących norm prawnych oraz przestrzegamy przed podejmowaniem aktywności mogącej skutkować problemami z organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. Uświadamiamy, że pobyt w izolacji penitencjarnej jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Więcej na temat programu pod linkiem: https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy.

 

Edukacja prawna młodzieży

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest edukacja prawna młodzieży związana z prewencją przestępstw. W czasie spotkań uczniowie ma okazję poznać źródła i funkcje prawa karnego oraz zasady odpowiedzialności za popełnione czyny zabronione. Ponadto zostają zaznajomieni z ogólnymi zasadami dotyczącymi odbywania kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania. Prowadzone zajęcia spotykają się z dużym zainteresowaniem młodzieży, a w ich czasie pada dużo ciekawych pytań.

 

Opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej