14 lipca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz podpisał umowę z Panem Tomaszem Czajkowskim – właścicielem firmy 3 B – Brukarstwo - Betoniarstwo – Budownictwo - w sprawie zatrudnienia odpłatnego skazanych.

Dzięki aktywnym działaniom prowadzonym przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki mającym na celu realizację programu „Praca dla więźniów”  Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie podpisał umowę na mocy której od 17 lipca br. grupa skazanych zostanie zatrudnionych odpłatnie poza terenem jednostki.

Głównym założeniem rządowego programu „Praca dla więźniów” jest objęcie jak największej liczby osadzonych jednym z najważniejszych środków oddziaływania jakim jest praca.

Praca to podstawowa i najskuteczniejsza forma resocjalizacji umożliwiająca zdobycie  kwalifikacji zawodowych, dająca możliwość  kształtowania właściwych postaw, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  po zakończeniu kary pozbawienia wolności.
 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki


 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej