W dniu 26 października 2022 r. na terenie hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół w Białopolu.

Funkcjonariusze działu penitencjarnego oraz działu ochrony przeprowadzili lekcję profilaktyczno-wychowawczą w trakcie której przedstawili uczniom zagrożenia na jakie są szczególnie narażeni w wieku szkolnym oraz jak takich zagrożeń unikać. Dużą uwagę poświęcono konsekwencjom eksperymentowania młodzieży ze środkami odurzającymi, co jak pokazują statystyki, ma często początek już w okresie szkolnym. Kadra penitencjarna przedstawiała uczniom historie osadzonych młodocianych. Ponadto kolejnym elementem lekcji było uświadomienie uczniom jak w łatwy sposób można wejść w konflikt z prawem, co często jest konsekwencją nieodpowiedzialnych decyzji, których efekty rzutują później na ich życie oraz życie ich bliskich przez długie lata. Podczas lekcji staraliśmy się przekazać naszym gościom pozytywne wzorce funkcjonowania, dzięki którym mogą oni realizować swoje cele życiowe w sposób akceptowany społecznie.

Funkcjonariusze opowiedzieli zgromadzonej młodzieży o pracy w Służbie Więziennej - formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę społeczeństwa. Podczas spotkania omówiono przeznaczenie jednostki, oddziaływania resocjalizacyjne podejmowane względem osób pozbawionych wolności, a także zaprezentowano jednostki broni szkoleniowej i omówiono środki ochrony osobistej oraz środki przymusu bezpośredniego wykorzystywane w służbie.

Na zakończenie, uczniowie zostali oprowadzeni po budynku penitencjarnym. Poruszona została kwestia zabezpieczeń techniczno - ochronnych oraz zasad poruszania się po terenie jednostki.

 

opracowanie: mł. chor. Anna Malinowska - Niszta, mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej