W dniu 8 listopada 2023 r., skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, mieli okazję wziąć udział w prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną na temat podziemia niepodległościowego w powojennej Polsce, przeprowadzonej przez Prezesa Fundacji im. Kazimierza Wielkiego.

Żołnierze Wyklęci

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP.

Źrodło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/polityka-historyczna/zolnierze-wykleci/kim-byli-zolnierze-wykleci

 

Oddziaływania resocjalizacyjne

Zakład Karny w Hrubieszowie prowadzi szereg oddziaływań ukierunkowanych na zwiększanie świadomości historycznej osadzonych. Kształtowanie odpowiednich postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajów, kultury narodowej oraz szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.

"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości" Józef Piłsudski, Myśli, mowy, rozkazy

 

tekst i zdjęcia: st. chor. Jarosław Graf

opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej