W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

Z dniem 9 sierpnia br. ppłk Piotr Burak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie na wniosek ppłk. Mariusza Sokoła - Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie powołał mjr. Mariusza Wróblewskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Mjr Mariusz Wróblewski został przyjęty do służby w 1997 roku w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. W czasie dotychczasowych lat służby zajmował stanowiska: młodszego inspektora działu ewidencji, młodszego wychowawcy działu penitencjarnego, wychowawcy działu penitencjarnego, starszego wychowawcy działu penitencjarnego. Z dniem 1 listopada 2006 roku mjr. Wróblewskiemu powierzono obowiązki kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 1998 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym z zakresu prawa. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

tekst: ppor. Damian Fedziuryna

zdjęcia: ppor. Magdalena Tywoniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej