W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

Z dniem 17 lutego br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Cyprian Bas powołał mjr. Marcina Czerwa na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Mjr Marcin Czerw został przyjęty do służby 1 czerwca 2002 roku w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie gdzie zajmował stanowiska: młodszego wychowawcy, wychowawcy i starszego wychowawcy działu penitencjarnego. Od 15 września 2017 r. pełnił służbę w dziale penitencjarnym na stanowisku zastępcy kierownika działu. Od 19 października 2021 r. zajmował stanowisko specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie. Od 1 marca 2022 roku pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2004 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu administracji.

 

Opracowanie: mł. chor. Anna Malinowska-Niszta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej