W dniu 31.01.2018 roku na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie odbyło się spotkanie osadzonych z prezesem i założycielem Fundacji "Pamięć, która trwa" Zbigniewem Nizińskim.

Pamięć o Holokauście

Zorganizowane spotkanie odbyło się w kontekście obchodzonego w dniu 27 stycznia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Fundacja, której założycielem jest Pan Zbigniew Niziński zajmuje się pogłębianiem i upowszechnianiem wiedzy o Holokauście, dokumentowaniem i upowszechnianiem wiedzy o wspólnej historii Polaków i Żydów, upamiętnianiem nieoznakowanych miejsc męczeństwa i pochówków Żydów, przekazywaniem wiedzy historycznej młodemu pokoleniu, także w miejscach pamięci i przy udziale świadków wydarzeń, zbieraniem relacji od ostatnich żyjących świadków wydarzeń z czasów wojny a także docieraniem do osób, które ratowały Żydów aby utrwalać pamięć o ich czynach.

Prezes Fundacji

Pan Zbigniew Niziński od 1999 r. przemierza Polskę w poszukiwaniu ginących cmentarzy żydowskich i grobów masowych pomordowanych Ofiar. Odwiedził ponad 500 cmentarzy żydowskich oraz miejsc masowej zagłady. Dotarł do sędziwych świadków Zagłady Żydów , w tym także do żyjących polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce wyróżniony dyplomem przez Ambasadę Państwa Izrael i Żydowski Instytut Historyczny. Na wniosek Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” wyróżniony medalem przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. W 2008r odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 r. został honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W 2013 r. otrzymał Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Kształcenie skazanych

Prelekcja przeprowadzona przez prezesa fundacji spotkała się z dużym zainteresowaniem osadzonych. Miała ona na celu przede wszystkim ukazanie osobom pozbawionym wolności dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wspólnych losów Żydów i Polaków, wzbudzanie  poczucia tolerancji religijnej i narodowej w celu właściwego budowania więzi międzyludzkich i poszanowania dla drugiego człowieka, niezależnie od jego wyznania czy narodowości.

Ponadto, w dniu 27 stycznia 2018 roku dla osadzonych, została wyemitowana specjalna audycja radiowęzłowa, dotycząca eksterminacji społeczności żydowskiej w okresie II Wojny Światowej na terenie powiatu hrubieszowskiego.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej