19 lipca w siedzibie PCK Oddział Rejonowy w Hrubieszowie funkcjonariusz naszej jednostki otrzymał odznaczenie przyznawane zasłużonym krwiodawcom.

Kpr. Konrad Kowalski – p.o. Oddziałowego Działu Ochrony Zakładu Karnego w Hrubieszowie został odznaczony przez PCK odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia”. To kolejny funkcjonariusz hrubieszowskiej jednostki, który oddał już ponad 18 litrów krwi!

Dla przypomnienia

Dawcami krwi mogą zostać wszystkie osoby:

  • które mają od 18 do 65 lat i cieszą się dobrym zdrowiem,
  • ważą co najmniej 50 kilogramów,
  • u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań,
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.
  • W dniu oddania krwi należy być wyspanym i wypoczętym oraz zdrowym, czyli: nie mieć objawów przeziębienia, nie brać aktualnie żadnych leków.

 

Honorowe Krwiodawstwo

Funkcjonariusze Służby Więziennej oddając krew uczestniczą w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Tradycja oddawania krwi od lat wpisana jest w funkcjonowanie jednostek penitencjarnych, w tym również Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Funkcjonariusze z Naszej jednostki regularnie biorą udział w akcjach społecznych i pomocowych. Honorowe krwiodawstwo to wspaniała metoda leczenia, której nie można zastąpić w żaden inny sposób. Propagowanie tej szlachetnej idei leży w społecznym obowiązku każdego z Nas. Pamiętajmy, że ta krew ma pomagać potrzebującym, a każdy z naszego otoczenia może w przyszłości wymagać wsparcia. W strukturach Naszej formacji funkcjonuje Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej, powołany na mocy przepisów Zarządzenia nr 74/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. ws. powołania Zespołu do spraw Popuaryzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi zasługuje na wyrazy uznania.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w organizowanych zbiórkach. Potrzebujących nie ubywa i każda ilość krwi ma znaczenie. Wspólnie pokażmy, że pomoc mamy we krwi.

 

opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej