18 grudnia br., na cmentarzu parafialnym w Hrubieszowie, odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odnowionych mogił żołnierzy – legionistów poległych w latach 1918 - 1920.

W imieniu Służby Więziennej kwiaty przy mogiłach poległych złożył Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Grzegorz Muzyczuk

Odnowienie grobów zrealizowane zostało w ramach projektu pod nazwą "Remont mogił  żołnierzy - legionistów poległych w 1918 - 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie", który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część środków na zrealizowanie inwestycji została przekazana ze Społecznego Komitetu Odbudowy Mogił Legionistów, w krórym znalazł się Zakład Karny w Hrubieszowie.


 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

zdjęcia: Lubiehrubie.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej