23 marca br. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się odprawa roczna, podsumowująca działalność i funkcjonowanie jednostki w roku 2022

W odprawie uczestniczyli ppłk Piotr Burak -Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie, mjr Mariusz Sokół- Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, mjr Marcin Czerw - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie, kpt. Mariusz Mazur - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie oraz kadra kierownicza hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej.

Roczna odprawa służbowa była okazją do podsumowania roku 2022 i wyznaczenia celów do realizacji i proiorytetów działalności w roku 2023. Podejmowane działania mają być ukierunkowane w szczególności na dalsze utrzymanie osiągniętego, optymalnego poziomu porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu karnego oraz kontynuowanie działań w zakresie promocji formacji, realizacji programu „Praca dla Więźniów”, prowadzeniu metodycznych i dostosowanych do potrzeb oddziaływań penitencjarnych oraz edukacji patriotycznej młodzieży. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom ochronnym, zrealizowanym i planowanym inwestycjom, prowadzonym oddziaływaniom resocjalizacyjnym oraz działalności prasowo – edukacyjnej. Zwrócono również uwagę na konieczność utrzymywania aktywności w zakresie podejmowanych w społeczeństwie lokalnym inicjawtyw, budujących odpowiedni wizerunek Naszej formacji.

Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Piotr Burak podsumował działania podejmowane w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie w 2022 roku, a następnie podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom za zaangażowanie w realizację codziennych zadań służbowych. W dalszej części odprawy wskazano cele wyznaczone do realizacji w 2023 r. oraz określono priorytety działalności Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej