Kolejna partia materiałów niezbędna do szycia maseczek trafiła do ZK w Hrubieszowie

W dniu 16.04.2020 roku przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Solidarność działającego przy hrubieszowskiej jednostce, przekazali Dyrektorowi Zakładu Karnego w Hrubieszowie niezbędne materiały służące do produkcji maseczek ochronnych.

W dobie wprowadzonego stanu epidemii na terenie Polski, Służba Więzienna na szeroką skalę zainicjowała różne przedsięwzięcia, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się trwającej epidemi Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie zostali zaangażowani do akcji pomocowej , której celem jest wykonanie maseczek ochronnych. Uszyte maseczki są wykorzystywane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki. Maseczki są także przekazywane do innych instytucji potrzebujących wsparcia tj. Domy Pomocy Społecznej czy Polski Czerwony Krzyż.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej