28 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie podpisano umowę na budowę pawilonu mieszkalnego, który zwiększy pojemność jednostki do 888 miejsc. Uroczystość odbyła się z udziałem dr. Marcina Romanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i płk. Krzysztofa Stefanowskiego, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W uroczystości uczestniczyli również płk Cyprian Bas, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, mjr Mariusz Sokół, Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, Aneta Karpiuk, starosta hrubieszowski oraz wykonawca prezes firmy Grupy Grand Sp. z. o.o. Andrzej Grygiel.

Informacje o inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie” zostanie sfinansowane w ramach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025”. W ramach realizacji określonego w art. 9 pkt 4 cytowanej ustawy przedsięwzięcia nr 4 pn. „Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych oraz odtworzenie i poprawa infrastruktury jednostek organizacyjnych Służby Więziennej”.

Inwestycja w pełni wpisuje się w założenia zainicjowanego przez Ministra Sprawiedliwości „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025”, zakładającego kontynuację pozytywnych zmian, jakie od kilku lat zachodzą w Służbie Więziennej. Zmian, które w pierwszej kolejności ukierunkowane są na poprawę warunków pełnienia służby oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy podczas codziennych działań ochronnych i resocjalizacyjnych. Zmian, polegających też na pozyskiwaniu dodatkowych miejsc zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych, wprowadzaniu i stosowaniu nowoczesnych i ekologicznych technologii, które znacząco ograniczają zużycie kosztów eksploatacji oraz zapewniają bardziej ekonomiczne funkcjonowanie jednostki.

Aktualna pojemność jednostki wynosi 630 miejsc zakwaterowania dla osadzonych, dzięki rozbudowie docelowa pojemność zwiększy się do - 888.

Stały rozwój więziennictwa

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 22 grudnia 2022 r. ustawę, dzięki której wszedł w życie „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025”. Sejm przyjął go 2 grudnia 2022 r. To kontynuacja ustawy modernizacyjnej Służby Więziennej z 2017 roku, ustanowionej na lata 2017-2020. Celem obecnej modernizacji jest przede wszystkim dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych, w tym wyposażanie w nowoczesny sprzęt oraz poprawa warunków służby i pracy funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Takie działania zagwarantują dalszą poprawę bezpieczeństwa państwa i obywateli, co w swoim wystąpieniu podkreślił dr Marcin Romanowski. Program modernizacji jest drugim kompleksowym projektem dotyczącym naszej formacji. Służba Więzienna, jako jedyna formacja mundurowa, przez lata nie była objęta kompleksowym programem modernizacyjnym. Dopiero w 2016 roku, Sejm uchwalił pierwszy program modernizacji, który rozpoczął tworzenie warunków optymalnego wykonywania przez Służbę Więzienną jej ustawowych zadań, tak istotnych dla bezpieczeństwa kraju. Budowa nowego pawilonu mieszkalnego wraz infrastrukturą towarzyszącą oznacza szereg korzyści dla Zakładu Karnego w Hrubieszowie, w tym: poprawę warunków pełnienia służby oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych; dodatkowe miejsca zakwaterowania osadzonych; realizację programów readaptacyjnych i efektywnej terapii dzięki nowoczesnej infrastrukturze; zwiększenie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych i obniżenie poziomu powrotności do przestępstwa.

 

opracowanie i zdjęcia: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej