Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Mariusz Sokół podpisał kolejne umowy dotyczące odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Kolejne działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia skazanych oraz realizację programu „Praca dla więźniów” przyniosły efekt w postaci podpisania w dniu 19.01.2023 r. umów o zatrudnieniu z trzema nowymi kontrahentami. Współpracę z jednostką rozpoczęły firmy P.H.U. KONZ-BUD Zbigniew Kondratiuk, AGRO-UPOL sp. z o.o. Rafał Pasieka oraz KARINA MEBLE Marlena Moczarska.

Podpisane umów pozwoli na objęcie zatrudnieniem odpłatnym jeszcze większą liczbę osadzonych. Wykonywanie pracy w czasie pobytu w izolacji jest czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz sprzyja osiągnięciu stabilizacji życiowej po odbyciu kary. Pozwala także na realizowanie posiadanych zobowiązań.

 

opracowanie: mł. chor. Anna Malinowska-Niszta

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej