W dniu 2 lutego 2023 r. mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie podpisał kolejną umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych z Panem Robertem Maciejczykiem – właścicielem firmy "Robert Maciejczyk Podłogi i Schody Drewniane”, prowadzącym firmę zajmującą się produkcją schodów oraz układaniem podłóg drewnianych.

Nawiązanie współpracy z kolejnym kontrahentem jest efektem realizacji programu „Praca dla więźniów” realizowanego przez Służbę Więzienną we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce. 

Praca osób pozbawionych wolności stanowi wsparcie procesu resocjalizacji oraz umożliwia osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych. Dzięki niej więźniowie mogą poprawiać swoje nawyki, zdobywać nowe umiejętności, a tym samym uczyć się odpowiedzialności i uczciwości. Pracując odpłatnie skazani mają możliwość odpracować i spłacić posiadane zadłużenia takie jak: grzywny, zobowiązania alimentacyjne czy obowiązek naprawienia szkody. Dodatkowo część zarobionych środków przeznaczona jest na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.

 

Opracowanie: plut. Iwona Janiszek, Tomasz Sułkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej