13 lutego 2023 roku mjr Mariusz Sokół, Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, podpisał umowę o nieodpłatne zatrudnienie skazanych z Panią Alicją Jarosińską, Dyrektorem Naczelnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Na podstawie podpisanej umowy zgodnie z ustaleniami nieodpłatną pracę na cele społeczne osadzeni rozpoczną jeszcze w bieżącym miesiącu.

Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Praca osób pozbawionych wolności jest elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. W warunkach izolacji wielu z osadzonych wyrabia nawyk podjęcia i wywiązywania się z obowiązku pracy. Praca jest nie tylko możliwością efektywnego zagospodarowania wolnego czasu, ale także elementem przygotowującym do opuszczenia więzienia.

 

opracowanie: mł. chor. Anna Malinowska-Niszta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej