Po raz kolejny w ramach organizowanej zbiórki odzieży, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie wsparli Hrubieszowskie Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym "Kres". W dniu 28 września 2022 roku na ręce prezesa stowarzyszenia Pana Pawła Tarasiuka zostały przekazane zgromadzone przedmioty.

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy ludziom bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom eksmitowanym, pogorzelcom, osobom opuszczającym Zakłady Karne inie mającym gdzie się udać, a ponadto każdemu, kto stracił i kto nie posiada własnego domu. Poprzez szeroki wachlarz działań i współpracę
z powołanymi do tego instytucjami i organizacjami państwowymi oraz samorządowymi, stowarzyszenie stwarza wszystkim obecnym i przyszłym mieszkańcom Domu możliwość powrotu w szeregi społeczeństwa.

 

opracowanie: plut. Iwona Janiszek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej