Po raz kolejny funkcjonariusze z hrubieszowskiego więzienia  w  ramach inicjatywy #ResportSprawiedliwościPomaga , włączyli się w akcję honorowego krwiodawstwa.

W dniu 2 czerwca 2020 roku na terenie jednostki wojskowej w Hrubieszowie przy wspópracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie wspólnie z innymi formacjami mundurowymi oddali honorowo krew. Celem organizowania tego typu akcji jest przede wszystkim zapewnienie dostępności krwi dla szpitali oraz propagowanie idei honorowego oddawania krwi wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej i pozostałych formacji mundurowych.

Nie pozostajemy obojętni i zawsze jesteśmy gotowi do  niesienia pomocy! - mówi organizator akcji w naszej jednostce plut. Marcin Wojtiuk. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie systematycznie angażują się w zbiórki krwi. Część z nich posiada tytuł Zasłużonego Dawcy Krwi.

Hrubieszowska jednostka penitencjarna  regularnie uczestniczy w akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, która została zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służbę Więzienną, aby nieść pomoc potrzebującym.

 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej