Funkcjonariusze, pracownicy oraz  osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, po raz kolejny wsparli Hospicjum Santa Galla zbiórką plastikowych nakrętek do metalowego serca umieszczonego przed budynkiem administracji tutejszej jednostki.

W dniu 7 marca 2024 roku funkcjonariusze po raz kolejny przekazali kilkanaście worków plastikowych nakrętek na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zebranych nakrętek przeznaczone będą za zakup środków opatrunkowych, leków i sprzętu medycznego niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania placówki.

Akcje zbierania nakrętek to inicjatywa społeczna organizowana od 2006 roku, w celu pozyskania funduszy dla najbardziej potrzebującym. Uczą wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących , jak również wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Wielokrotne zbiórki  związane są z działaniami charytatywnymi, polegającymi na dobrowolnym i bezinteresownym niesienia pomocy i udzieleniu wsparcia w rożnej formie.

 

opracowanie: sierż. Iwona Janiszek 

zdjęcia: zespół prasowy ZK Hrubieszów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej