Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Narodowe Święto Niepodległości to dzień, w którym my Polacy oddajemy hołd wszystkim Tym, którzy na ołtarzu Niepodległej Polski złożyli dar najcenniejszy, jakim jest ludzkie życie.

Pamięć o bohaterskich czynach poprzednich pokoleń jest istotnym elementem pobudzania poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej. Bez wątpienia historia jest nauczycielką życia i posiada nieocenioną wartość w prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych mających na celu kształtowanie u osadzonych w zakładach karnych społecznie pożądanych postaw. Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym, którego upamiętnianie ma miejsce również w warunkach izolacji penitencjarnej.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Listopad 1918 r. był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice.  29 listopada 1918 r. Józef Piłsudski zwracając się w Belwederze do grona najbliższych współpracowników tak mówił o odzyskanej niepodległości: „Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić. Przemiana, w której konsekwencji powinno się zapomnieć o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim krzyżem stare porachunki (...) A czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zdecydować na jakiej przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność obwarujemy i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojdą z powrotem do siły i pełnego głosu sąsiedzi ze wschodu i z zachodu”.

Święto Niepodległości w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie

W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie podejmowany jest szereg inicjatyw mających na celu utrwalanie tożsamości narodowej oraz pamięci po bohaterskich czynach poprzednich pokoleń. Poprzedzając Obchody Święta Niepodległości, w ramach prowadzonych oddziaływań kulturalno – oświatowych, zorganizowano konkurs plastyczny o symbolach „Niepodległej”. Złożono wiele prac konkursowych o wysokiej wartości estetycznej. Osadzeni wykazali się zaangażowaniem, co widoczne jest w jakości przedłożonych przez nich prac. Ponadto cyklicznie prowadzona jest audycja radiowęzła o bohaterach Polski w drodze do Niepodległości.

Ekspozycja wystawy o życiu i czynach Marszałka Józefa Piłsudskiego

Na korytarzu oddziału VI Zakładu Karnego w Hrubieszowie z okazji Święta Niepodległości odbywa się ekspozycja o Marszałku Józefie Piłsudskim zawierająca historię życia jednego z najważniejszych Polaków w dziejach Niepodległej Polski. Dzięki ekspozycji osadzeni mają możliwość prześledzenia drogi Polski do Niepodległości oraz początki organizacji jej struktur. Podstawy funkcjonowania Naszego wolnego państwa tworzono w czasach olbrzymiego niepokoju zagrożenia kolejnymi konfliktami. Młode państwo już parę miesięcy po odzyskaniu niepodległości znowu musiało stanąć do walki. W lutym 1919 roku ze Wschodu nacierała armia bolszewicka. Polska ma pełny spokój po zakończeniu wojny z bolszewikami w 1921r. Niestety czekało nas tylko 18 lat pokoju. Należy pamiętać, iż największym sukcesem II RP byli ludzie, tak zwane „pokolenie Kolumbów”, czyli ludzi urodzonych po 1918 roku, którzy podczas II wojny jak wiele dla nich znaczy Polska.

Ogień od Harcerzy

W piątek 6 listopada br. dotarła do Hrubieszowa XX Sztafeta Rowerowa "Ogień Niepodległości" Hufca Zgierz. Harcerze wiozą Ogień z Kostiuchnówki z mogił poległych żołnierzy Legionistów do Warszawy, aby 11 listopada zapłonął przy Grobie Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości z udziałem najwyższych władz państwa. "Ogień Niepodległości" pochodzący wprost z grobów Legionistów Polskich w Kostiuchnówce będzie nam towarzyszył podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości połączonych z nadaniem odznaczeń i wyższych stopni służbowych w jednostce. Wykorzystamy go również w prowadzonych zajęciach resocjalizacyjnych, aby w ten symboliczny sposób kształtować u skazanych społecznie pożądane postawy. Ogień  ma ochronić bowiem od zapomnienia pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa, ma również przypominać nam o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, poświęceniu, dzięki któremu możemy żyć w wolnej niepodległej Polsce.

 

opracowanie: plut. Damian Fedziuryna

zdjęcia: plut. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej