W ramach inicjatyw pomocowych realizowanych przez Zakład Karny w Hrubieszowie, udało się kolejny raz wspomóc Hrubieszowskie Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kres” oraz Hospicjum dla dorosłych Santa Galla.

„Razem Możemy Więcej”

W ramach inicjatywy  funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie po raz kolejny wsparli Hrubieszowskie Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym "Kres". W dniu 20 czerwca 2023 roku na ręce prezesa stowarzyszenia Pana Pawła Tarasiuka zostały przekazane zgromadzone przedmioty.

Stowarzyszenie Kres

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy ludziom bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom eksmitowanym, pogorzelcom, osobom opuszczającym zakłady karne i nie mającym gdzie się udać, a ponadto każdemu, kto stracił i kto nie posiada własnego domu. W znacznym stopniu poprzez inicjowanie i przeprowadzanie wszechstronnych działań, między innymi poprzez organizowanie pomocy charytatywnej dla osób ubogich, opuszczonych i wszystkim innych beneficjentów stowarzyszenia, zmierza do przeciwdziałania wszelkim występującym formom patologii społecznych. Poprzez szeroki wachlarz działań i współpracę z powołanymi do tego instytucjami i organizacjami państwowymi oraz samorządowymi, stowarzyszenie stwarza wszystkim obecnym i przyszłym mieszkańcom Domu możliwość powrotu w szeregi społeczeństwa. Możliwości stowarzyszenia w pozyskiwaniu funduszy są dość ograniczone. Dlatego, mając świadomość trudnej sytuacji, tutejsza jednostka penitencjarna z chęcią przyłączyła się do akcji. Na rzecz stowarzyszenia zostały oddane niepotrzebne: ubrania, bielizna pościelowa oraz sprzęt gospodarstwa domowego. 

Hospicjum Santa Galla

W dniu 17 czerwca 2023 roku, w ramach akcji pn. Resort Sprawiedliwości Pomaga, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie przekazali kilkanaście worków plastikowych nakrętek na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Głównym celem organizowanej zbiórki nakrętek jest pomoc najbardziej potrzebującym. Przekazane nakrętki przeznaczone będą na zakup sprzętu medycznego, który będzie służył w hospicjum. Placówka została założona w 1998 roku w Łabuńkach Pierwszych przez Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Chorzy, którzy tam przebywają to osoby, które każdego dnia walczą z bólem i cierpieniem. Personel każdego dnia wkłada ogrom pracy i serca, aby dbać zarówno o kompleksową opiekę medyczną, jak i wsparcie psychiczne. Zbiórka plastikowych nakrętek to krok w dbaniu o nasze środowisko. Zebrane przedmioty mogą zostać wykorzystane ponownie poprzez recykling, a my czerpiemy z tego korzyść żyjąć w zdrowszym i czystszym otoczeniu. Możliwość tej formy pomocy jest szczególnie ważna biorąc pod uwagę również płynące z niej korzyści ekologiczne.

 

 

Opracowanie: sierż. Iwona Janiszek/ mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej