12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 roku.

W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie opiekę medyczną zapewnia 5 pielęgniarek i 1 pielęgniarz. Praca w warunkach więziennych wymaga od personelu medycznego szczególnych predyspozycji osobowościowych. Poza widzą medyczną niezbędne są też umiejętności zrozumienia drugiego człowieka oraz opanowanie i odporność na stres. Opieka pielęgniarska to bardzo ważny element funkcjonowania opieki zdrowotnej w izolacji penitencjarnej. W ramach działalności leczniczej udzielane są świadczenia zdrowotne związane z badaniem i poradą lekarską, badaniami diagnostycznymi, pielęgnacją chorych i niepełnosprawnych, badaniem i leczeniem stomatologicznym oraz świadczeniami z zakresu protetyki a także orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia pacjentów.

Personel medyczny z zaangażowaniem realizuje opiekę nad osobami chorymi przebywającymi w jednostkach penitencjarnych. Codziennie stawiają czoła wyzwaniom, wiedząc, iż pielęgniarstwo jest bardziej powołaniem niż zawodem. Dziękujemy za tą nienasyconą potrzebę troski o innych i życzymy dalszej pasji do pełnienia tej trudnej misji, jaką jest opieka nad ludzkim ciałem i godnością.

„Pielęgniarstwo to nauka i sztuka, źródło inspiracji w trosce i służbie drugiemu człowiekowi, oparte na życzliwości, przyjaźni, lojalności i zwykłej Ludzkiej dobroci” - Jan Paweł II.

 

Opracowanie: Zespół Prasowy Zakładu Karnego w Hrubieszowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej