Międzynarodowy Dzień Mediacji to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. W tym roku święto przypada na 21 października 2021 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji – Tydzień Mediacji 2021 r.

Obok Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzimy również Tydzień Mediacji w Polsce ustanowiony z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości w tygodniu, w którym przypada MDM. Wszystkie wydarzenia związane z Tygodniem Mediacji w Polsce odbywają się w okresie od 18 do 23 października br.

 

Czym jest mediacja

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony sporu rozwiązania, w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby – neutralnego mediatora, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, a także zawarciu ugody. Instytucja mediacji jako narzędzie sprawiedliwości naprawczej jest coraz częściej stosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości. Ugoda zawarta podczas mediacji, zatwierdzona przez sąd, podlega wykonaniu, tak jak orzeczenie sądu.

 

Pilotażowy program

We wszystkich jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie realizowany jest projekt pn. Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Czas realizacji projektu to kwiecień 2020r. - czerwiec 2022r. Jest to przedsięwzięcie, które po raz pierwszy na taką skalę proponuje osobom pozbawionym wolności udział w mediacji jako formie rozwiązywania konfliktów i sporów będących następstwem przestępstwa. Projekt jest przygotowany i realizowany przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. 

 

Warto rozmawiać... czyli  Masz prawo do mediacji

W ramach obchodów tygodnia mediacji w dniu 19.10.2021 r. pod nadzorem funkcjonariuszy działu penitencjarnego odbyło się  spotkanie skazanych z mediatorem.  Miało one charakter informacyjny i poznawczy. Osadzeni mogli dowiedzieć się, czym są mediacje i jakie korzyści płyną z kompromisowych metod rozwiązywania konfliktów. Zajęcia wzbudziły wśród skazanych duże zainteresowanie. Po nich każdy z uczestników mógł zwrócić się do mediatora o  indywidualną poradę.

 

Opracowanie: por. Adrian Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej