Maseczki uszyte w ramach akcji „Maseczka dla każdego funkcjonariusza i pracownika SW” organizowanej przez Zarząd Główny NSZZFiPW trafiły do jednostek okręgu lubelskiego.

W związku z zorganizowaną przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa akcją pn. Maseczka dla każdego funkcjonariusza i pracownika SW, 3,5 tyś. maseczek ochronnych zostało przekazane do zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu lubelskiego oraz do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. Wszystkie maseczki zostały uszyte w ZK w Hrubieszowie przez osadzonych w ramach programu resocjalizacji pn. „Umiem, potrafię, mogę i chętnie pomogę”.

 

 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

zdjęcia: por. Daniel Pręciuk, ppor. Adrian Małecki, chor. Paweł Makaruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej