W dniu 21 lipca 2023 r. w tutejszej jednostce przeprowadzono ćwiczenia specjalistyczne pod kryptonimem „Lipiec 2023” z udziałem współdziałających sił Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności działań podejmowanych w celu likwidacji potencjalnych zagrożeń. Jednym z elementów scenariusza był pożar w budynku administracji i związana z nim procedura informowania i ewakuacji załogi jednostki. Natomiast drugim elementem było sprawdzenie skuteczności działań ochronnych podejmowanych w przypadku oddalenia osadzonych zatrudnionych w systemie bez konwojenta z miejsca zatrudnienia. Realizowane ćwiczenia miały na celu m. in. sprawdzenie skuteczności działania  służby ochronnej, doskonalenie umiejętności szybkiej analizy zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz sprawnego wykorzystywania posiadanej dokumentacji ochronnej, doskonalenie praktycznego wykorzystania instrukcji ochronnej oraz działania sztabu w sytuacjach kryzysowych i kierowania ochroną zakładu w warunkach zaistnienia niespodziewanych zagrożeń, zgrywanie czynności i przedsięwzięć związanych z ochroną zakładu posiadanymi siłami, wykorzystanie wszystkich funkcjonariuszy będących w służbie oraz jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Realizacja takich przedsięwzięć utrwala pozytywne nawyki oraz uczy odpowiedniego zachowania i reakcji w przypadku nagłego zagrożenia jednostki. Wspólne ćwiczenia to także doskonała okazja do sprawdzenia mobilności załogi oraz do doskonalenia kadry dowódczej w zakresie organizacji działań ochronnych. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i szczegółowym omówieniem wybranych zagadnień. Dokonano wnikliwej oceny poszczególnych działań, sposobu ich dowodzenia oraz współpracy wyżej wymienionych służb. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie sprawnie poradzili sobie z wyznaczonymi zadaniami. Ćwiczenia pokazały, że załoga jednostki w Hrubieszowie jest dobrze przygotowana do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dziękujemy zaprzyjaźnionym służbom za współudział w realizacji ćwiczeń.

 

Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej