14 listopada 2019 roku funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S.Staszica w Hrubieszowie.

W trakcie zajęć ppor. Adrian Małecki – rzecznik prasowy omówił podstawowe zadania i strukturę Służby Więziennej. Uczestnicy obejrzeli film ukazujący specyfikę pracy więzienników, ich zadania, oraz rodzaje środków oddziaływań penitencjarnych. Podporucznik Agnieszka Stankiewicz- psycholog Zakładu Karnego w Hrubieszowie omówiła negatywne skutki dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych oraz zagrożenia wynikające z uzależnienia od substancji chemicznych. W trakcie zajęć przedstawiono również zasady odbywania kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane. Wyszczegółniono także odpowiedzialność karną nieletnich, oraz negatywne skutki izolacji więziennej.

Tego typu działania profilaktyczne mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej uzależnień oraz przestępczości nieletnich. Promują ponadto postawy odpowiedzialne oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych wyborów.

 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

zdjęcia: I LO w Hrubieszowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej