W dniu 19 listopada 2021 r. osadzeni z tutejszej jednostki w ramach zajęć kulturalno – oświatowych udali się w asyście funkcjonariusza działu penitencjarnego na wizytę w Muzeum im. ks Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Muzeum w Hrubieszowie

W czasie wizyty w Muzeum skazani mieli okazję zapoznać się z elementami wystawy dotyczącej Historii naszego regionu, pradziejów ziemi hrubieszowskiej, a także etnografii i sztuki. W zbiorach działu archeologicznego Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie znajduje się wiele zabytków ruchomych pochodzących z badań prowadzonych w powiecie hrubieszowskim w ciągu ostatnich dekad. Liczba zabytków archeologicznych stale się powiększa, głównie za sprawą realizowanych od kilkunastu lat ratowniczych prac wykopaliskowych. Stała wystawa etnograficzna prezentowana w muzeum składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano sztukę ludową regionu hrubieszowskiego, na którą składają się między innymi: rzeźby Jana Pyry, Romana Gajewskiego oraz licznie zgromadzone obrazy i rzeźby Stanisława Karulaka, nazywanego „hrubieszowskim Nikiforem”. Główną tematyką dzieł jest religia oraz życie codzienne, ale można również zobaczyć te dotyczące wątków literackich, historycznych i patriotycznych. Ekspozycję dopełnia kapliczka domowa oraz pochodzące z  XVIII w. rzeźby świątków z przydrożnych kapliczek. Ekspozycja etnograficzna to miejsce, gdzie odbywają się ciekawe i cieszące się dużą popularnością warsztaty i lekcje muzealne poświęcone dawnym obyczajom, obrzędom, wierzeniom i życiu codziennemu. Obiekty związane z historią Hrubieszowa stanowiące znaczną część działu dotyczą głównie życia społeczno-kulturalnego miasta na przełomie XIX i XX wieku (fotografie, dokumenty, afisze, sztandary, pieczęcie), są to także spuścizny po osobach zasłużonych dla ziemi hrubieszowskiej.

W ramach ekspozycji stałych z zakresu sztuki prezentowane są trzy wystawy: „Galeria twórczości Pawła Gajewskiego”, „Historia dworu i rodziny du Chateau”oraz „Galeria znanych postaci Ziemi Hrubieszowskiej”.


Oddziaływania penitencjarne

W czasie wizyty w Muzeum skazani mieli możliwość poznania pradziejów ziemi hrubieszowskiej i zapoznania się z elementami życia codziennego byłych osadników. Tego typu oddziaływania wychowawcze w dalszej perspektywie służą osadzonym w budowaniu własnej tożsamości jako obywateli oraz członków szerszej wspólnoty. Inicjowane przez kadrą penitencjarną oddziaływania mają na celu edukację osób pozbawionych wolności. Poprzez uczestnictwo w ekspozycjach zawierających duży ładunek informacji dotyczących historii tych regionów osadzeni mają w sposób przystępny możliwość styczności z życiem codziennym naszych przodków. Lekcja historii prowadzona w ten sposób ma nieocenioną wartość dla wyrabiania w osadzonych poczucia tożsamości narodowej i lokalnej.

 

Źródło: https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/

zdjęcia: Zakład Karny w Hrubieszowie

opracowanie: sierż. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej