W dniu 13 kwietnia br. osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych udali się na wizytę do Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu.

O Muzeum

Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu był ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej, w którym od marca do grudnia 1942 r. wymordowano około 450 tysięcy osób, przede wszystkim Żydów z Polski, ale też z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Obóz zakończył funkcjonowanie w grudniu 1942 r., najprawdopodobniej z powodu braku miejsca na kolejne masowe groby. Do wiosny 1943 r. trwała akcja spalania zwłok i zacierania śladów. Wszystkie budynki oraz urządzenia obozowe zostały rozebrane do czerwca 1943 r.. Członkowie ostatniego Sonderkommando biorącego udział w likwidacji obozu zostali wywiezieni do obozu zagłady w Sobiborze i tam zamordowani. Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu powstało w roku 2004 jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Do jego głównych zadań należy dokumentowanie i upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. Muzeum prowadzi działalność w zakresie edukacji historycznej i świadczenie usług przewodnickich. W 1987 roku Miles Lerman przewodniczący Rady Muzealnej Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie wystąpił z apelem do świata o godne upamiętnienie ofiar, zwracając przy tym szczególną uwagę na fatalny stan zachowania pomników na terenach byłych niemieckich obozów zagłady dla Żydów. W wyniku jego starań w 1995 roku podpisana została umowa pomiędzy Rządem Polskim a Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, w ramach której na terenie byłego obozu zagłady w Bełżcu zaplanowano przygotowanie upamiętnienia blisko 500 tys. zamordowanych tu osób. W wyniku konkursu przeprowadzonego w 1997 roku wyłoniono zwycięski projekt, który poza zabezpieczeniem terenu masowych grobów miał za zadanie wyrazić za pomocą symbolicznych struktur architektonicznych tragedię osób deportowanych do obozu zagłady.

Kształtowanie postaw patriotycznych

Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie, a więc stanowi istotny element procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności. Uczestnictwo w takich przedsięwzięciach ma na celu zwiększanie wiedzy z zakresu historii wśród populacji osadzonych oraz uwrażliwianie ich na tragiczne wydarzenia II Wojny Światowej. W czasie wizyty osadzeni zostali oprowadzeni przez przewodnika i mieli okazję wysłuchać wielu informacji o zdarzeniach jakie miały miejsce w obozie w Bełżcu. Podejmowanie takich form oddziaływania wspomaga kształtowanie i utrzymywanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych.

 

Zdjęcia: st. chor. Jarosław Graf

źródło: https://www.belzec.eu/pl/page/o_muzeum/182

opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej