W dniu 22 kwietnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach współpracy z Nadleśnictwem Strzelce, przy czynnym udziale dr Marcina Romanowskiego, wzięli udział w trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa”.

Akcja „Łączą nas drzewa”

15 marca 2023 r. ruszyła wielka wiosenna akcja sadzenia „Łączą nas Drzewa”, której pomysłodawcą jest wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. W całej Polsce, na terenie każdej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, będzie można spotkać się z leśnikami i razem zasadzić drzewka. Co roku leśnicy sadzą 500 milionów drzew. Dzięki akcji „Łączą nas Drzewa” każda osoba może przyczynić się do zwiększania powierzchni zielonych płuc naszego kraju, aby zapewnić bezpieczną przyszłość przyszłym pokoleniom. Zachęcamy do śledzenia stron regionalnych dyrekcji lasów państwowych, na których podane będą wszelkie informacje wraz z lokalizacjami planowanych sadzeń. Sadzenie drzew to nie tylko wyraz troski o środowisko, lecz także wielka korzyść dla naszego zdrowia i samopoczucia. Aktywność na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięknej przyrody naszych lasów, to wspaniała forma wypoczynku i regeneracji.

W trosce o środowisko

W ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Nadleśnictwem Strzelce i Zakładem Karnym w Hrubieszowie podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu okazanie troski o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne. Osadzeni z tutejszej jednostki penitencjarnej biorą udział w porządkowaniu lasu oraz wyrabiają w warsztatach budki lęgowe. Ponadto organizowano spotkania osadzonych z przedstawicielem Nadleśnictwa Strzelce. Zaproszony gość opowiedział skazanym o występujących na terenach nadleśnictwa gatunkach zwierząt oraz ich zwyczajach. Zapoznał ze sposobami udzielania pomocy zwierzynie leśnej w najtrudniejszych dla niej okresach. W tutejszej jednostce penitencjarnej programy resocjalizacji z zakresu przeciwdziałania postawom prokryminalnym, poprzez działalność na rzecz ekologii i poprawy czystości środowiska.

Światowy Dzień Ziemi

„Zainwestuj w naszą planetę” - to hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. Z Matką Ziemią świętujemy po raz 53. Od ponad pół wieku, kwietniowe obchody są okazją do zwrócenia uwagi na problemy związane z degradacją środowiska, a w ostatnich latach także ze zmianami klimatycznymi. Sadzenie lasów w ramach akcji „Łączą nas drzewa” naturalnie wpisuje się jako incijatywa wykazująca troskę o naszą planetę i kondycję jej przyrody. Obecnie Dzień Ziemi obchodzony jest w ponad 190 krajach. Obchody Dnia Ziemi służą budowaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, a także podejmowaniu konkretnych działań. Musimy pamiętać, iż Ziemia to jedyne miejsce do życia, dlatego my jako jej mieszkańcy, musimy zadbać o to, by była domem również dla przyszłych pokoleń.

 

Opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/rusza-trzecia-edycja-akcji-lacza-nas-drzewa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej