Nowy Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Z dniem 16 marca br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk. Dariusza Bernata powołał mjr. Sławomira Stańczuka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie. 

Mjr Sławomir Stańczuk służbę w Słubie Więziennej rozpoczął od 1 marca 1996 r. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Dotychczas zajmował stanowiska: młodszego wychowawcy, młodszego inspektora oraz inspektora działu ochrony, zastępcy kierownika oraz kierownika działu ochrony, kierownika oddziału zewnętrznego. Wyższe stanowiska kierownicze zajmuje od 7 lutego 2017 r. na stanowiskach zastępcy dyrektora: Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, a od 5 listopada 2018 r. Zakładu Karnego we Włodawie. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 1997 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim. W 2000 r. ukończył penitencjarystykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej