20 września w siedzibie PCK Oddział Rejonowy w Hrubieszowie funkcjonariusz naszej jednostki otrzymał odznaczenie przyznawane zasłużonym krwiodawcom.

Plut. Marcin Kurek – Starszy Oddziałowy Działu Ochrony Zakładu Karnego w Hrubieszowie został odznaczony przez PCK odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia”, przyznawaną osobom, które łącznie dokonały donacji na co najmniej 6 litrowej krwi.

Honorowe Krwiodawstwo

Funkcjonariusze Służby Więziennej oddając krew uczestniczą w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Tradycja oddawania krwi od lat wpisana jest w funkcjonowanie jednostek penitencjarnych, w tym również Zakładu Karnego w Hrubieszowie. „Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od blisko 60 lat – od czasu, gdy Stowarzyszenie zajęło się kompleksową organizacją i promocją honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Jest to wspaniała metoda leczenia, której nie można zastąpić w żaden inny sposób. Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. To również sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo zdrowia i życia osób Ci najbliższych. Pamiętajmy, że każdy z naszego otoczenia może w przyszłości wymagać wsparcia. W strukturach Naszej formacji funkcjonuje Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej, powołany na mocy przepisów Zarządzenia nr 74/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. ws. powołania Zespołu do spraw Popuaryzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Promocja krwiodawstwa jest obowiązkiem każdego z Nas.

Przed oddaniem krwi

Zanim udasz się do centrum krwiodawstwa musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Sprawdź czy możesz zostać dawcą, zapoznaj się z wytycznymi, które mówią, kto może a kto nie może oddawać krwi: przeciwwskazania do oddawania oraz przykładową ankietę dla kandydatów na dawców. Jeżeli stwierdzisz, że możesz oddać krew, zaplanuj dzień w którym to zrobisz.

Dla przypomnienia

Dawcami krwi mogą zostać wszystkie osoby:

  • które mają od 18 do 65 lat i cieszą się dobrym zdrowiem,
  • ważą co najmniej 50 kilogramów,
  • u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań,
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Serdecznie gratulujemy funkcjonariuszowi postawy i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w organizowanych zbiórkach. Potrzebujących nie ubywa i każda ilość krwi ma znaczenie. Wspólnie pokażmy, że pomoc mamy we krwi.

 

opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej