16. stycznia w siedzibie PCK Oddział Rejonowy w Hrubieszowie dwóch funkcjonariuszy naszej jednostki otrzymało odznaczenie przyznawane zasłużonym krwiodawcom.

Wzorowa postawa

Funkcjonariusze Służby Więziennej oddając krew uczestniczą w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Tradycja oddawania krwi od lat wpisana jest w funkcjonowanie jednostek penitencjarnych, w tym również Zakładu Karnego w Hrubieszowie. „Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od blisko 60 lat – od czasu, gdy Stowarzyszenie zajęło się kompleksową organizacją i promocją honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Jest to wspaniała metoda leczenia, której nie można zastąpić w żaden inny sposób. Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. To również sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo zdrowia i życia osób Ci najbliższych. Pamiętajmy, że każdy z naszego otoczenia może w przyszłości wymagać wsparcia. W strukturach Naszej formacji funkcjonuje Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej, powołany na mocy przepisów Zarządzenia nr 74/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. ws. powołania Zespołu do spraw Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Promocja krwiodawstwa jest obowiązkiem każdego z Nas.

Zakład Karny w Hrubieszowie

Na tym większą uwagę i podziękowanie zasługuje postawa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie. W dniu 16 stycznia, grono zasłużonych krwiodawców w szeregach naszej formacji, powiększyło się o kolejnych dwóch członków: Kpt. Grzegorz Jaworski – Specjalista Działu Ochrony Zakładu Karnego w Hrubieszowie oraz st. sierż. Marcin Kulibowski – Starszy Oddziałowy Działu Ochrony Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Obaj funkcjonariusze zostali odznaczony przez PCK odznaką „Honorowy Dawca Krwi PCK”. Serdecznie gratulujemy funkcjonariuszowi postawy i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w organizowanych zbiórkach. Potrzebujących nie ubywa i każda ilość krwi ma znaczenie.

Przed oddaniem krwi

Zanim udasz się do centrum krwiodawstwa musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Sprawdź czy możesz zostać dawcą, zapoznaj się z wytycznymi, które mówią, kto może, a kto nie może oddawać krwi: przeciwwskazania do oddawania oraz przykładową ankietą dla kandydatów na dawców. Jeżeli stwierdzisz, że możesz oddać krew, zaplanuj dzień, w którym to zrobisz.

 

 

Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej