Mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ciągu ostatniego tygodnia podpisał dwie kolejne umowy o zatrudnieniu odpłatnym skazanych.

Pierwsza umowa została zawarta z Panem Marianem Najczuk, właścicielem lokalnej firmy remontowej "Bud-Mar" świadczacej usługi w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych. Kolejna umowa została podpisana z Panem Tomaszem Zamojtel, prowadzącym przedsiębiorstwo usługowo-trasportowe. W ramach podpisanych umów zatrudnienie znajdzie docelowo 7 osadzonych.

 

Oddziaływania poprzez pracę

Każda podpisana umowa o zatrudnienie skazanych sprzyja oddziaływaniu resocjalizacyjnemu. Praca osób pozbawionych wolności stanowi jeden z głównych filarów resocjalizacji. Zatrudnienie pozwala na realizację wielu społecznie użytecznych celów:

  • kształtuje odpowiednie zachowania i postawy prospołeczne,
  • uczy racjonalnego wykorzystywania czasu,
  • pomaga zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe,
  • daje szansę na zdobycie społecznej funkcji skazanego po wyjściu na wolność,
  • wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę, podnosi samoocenę.

 

Program "Praca dla więźniów"

Korzyści z zatrudnienia jest znacznie więcej, nie tylko dla samych osadzonych, ale również dla kontrahentów zatrudniających. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule:

https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow


Opracowała: ppor. Magdalena Tywoniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej