Zakład Karny w Hrubieszowie po raz kolejny uczestniczył w kampanii „Kilometry Dobra”. W dniu 22 czerwca 2023 r. funkcjonariusze tutejszej jednostki włączyli się do akcji poprzez udział w I Biegu Charytatywnym stworzonym z myślą, by wesprzeć Organizacje biorące udział w tegorocznej edycji kampanii dobroczynnej. Natomiast w dniu 2 lipca 2023 r. odbył się III Charytatywny Rajd Rowerowy, którego współorganizatorem był Zakład Karny w Hrubieszowie.

I Bieg Charytatywny

Celem inicjatywy było nie tylko wsparcie organizacji charytatywnych biorących udział w Kilometrach Dobra, ale także propagowanie zdrowego stylu życia oraz zacieśnianie więzi w społeczności lokalnej poprzez wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Przedstawiciele tutejszej jednostki w ramach akcji postanowili wspólnie przebiec dystans 40 kilometrów oraz dokonać wpłaty na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. Każdy z uczestników inicjatywy przebiegł odległość ponad 3 kilometrów.

III Charytatywny Rajd Rowerowy

Po raz kolejny włączyliśmy się w organizację Charytatywnego Rajdu Rowerowego. Wydarzenie realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu we współpracy z Zakładem Karnym w Hrubieszowie oraz Nadleśnictwem Strzelce. Start rajdu miał miejsce spod siedziby Nadleśnictwa Strzelce. Trasa liczyła 15 kilometrów, a warunkiem uczestnictwa była dobrowolna wpłata do puszki w ramach akcji Kilometry Dobra. Obecna edycja wydarzenia była już trzecią, w którą mieliśmy okazję włączyć się jako jednostka penitencjarna. Patronat nad inicjatywą objęło również Ministerstwo Sprawiedliwości, a swoją obecnością rajd zaszczycił dr Marcin Romanowski – Wiceminister Sprawiedliwości.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-hrubieszowie-kilometry-dobra-ze-sluzba-wiezienna

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-hrubieszowie-rower-nie-tylko-dla-zdrowia

„Kilometry Dobra”

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów. Kampania integruje i mobilizuje lokalne społeczności w działaniu dla wspólnego dobra. Zbierane są środki na różne cele społeczne: edukację, bezpieczeństwo, ekologię, sport, kulturę, potrzeby humanitarne, pomoc niepełnosprawnym i ochronę zdrowia.

PSONI Koło w Zamościu

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Dba o poszanowanie godności każdego człowieka. PSONI koło w Zamościu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami realizują obowiązek szkolny. W OREW realizowane są również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Osoby dorosłe mogą korzystać z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Świetlicy Rewalidacyjno – Rehabilitacyjnej. Celem tegorocznej zbiórki jest dofinansowanie adaptacji i remontów budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych w jego placówkach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Zachęcamy wszystkich do wspierania działalności Stowarzyszenia. Liczy się każda złotówka! https://kilometrydobra.pl/psoni-kolo-w-zamosciu/

 

Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Zdjęcia: Zespół Prasowy ZK Hrubieszów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej