Choć mogłoby się wydawać, że w mieście na każdym rogu spotkamy kosze na śmieci, to jednak tereny miejskie są równie mocno zaśmiecone i wymagają sprzątania.

Zakład Karny w Hrubieszowie, realizując program readaptacji społecznej "Huczwa czysta rzeka", aktywnie włączył się wraz ze skazanymi w sprzątanie brzegu rzeki. W ramach współpracy ze strażą miejską grupa skazanych, pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno - oświatowych, wyruszyła w wybraną przestrzeń nad linię brzegową Huczwy.  Kilkugodzinne sprzątanie zieleni, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki jest nieodzowną formą zajęć resocjalizacyjnych. Funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach prowadzonych oddziaływań, akcji i programów ekologicznych, zachęcają osadzonych  do pozyskiwania wiedzy w zakresie ekologii oraz kształtują w nich postawy społecznie pożądane.

 

opracowanie: st. chor. Jarosław Graf

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej