W dniu 13 sierpnia delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Hrubieszowie wzięła udział w organizowanym przez Nadleśnictwo Strzelce oraz KGW Podhorce Pikniku Rodzinnym z okazji 100 – lecia Lasów Państwowych.

Celem inicjatywy, którą swoją obecnością uświetnił Wiceminister Sprawiedliwości, było m.in. promowanie i poszerzanie wiedzy na temat gospodarki leśnej wśród lokalnej społeczności. Festyn został zroganizowany w miejscowości Podhorce w gminie Werbkowice. Jedną z atrakcji przedsięwzięcia był punkt promocyjno - informacyjny Służby Więziennej. Funkcjonariusze tutejszej jednostki penitencjarnej mieli okazję do prezentacji posiadanego na wyposażeniu sprzętu, uzbrojenia i środków ochrony. Zainteresowaniem uczestników cieszył się również oznakowany pojazd Służby Więziennej. Otwarte Dni Lasu były świetną okazją do przybliżenia społeczności lokalnej roli jaką pełni Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa oraz funkcji naszej formacji w lokalnej społeczności. Odwiedzający nasz punkt informacyjny chętnie zadawali wiele pytań dotyczących funkjonowania jednostki penitencjarnej oraz warunków jakie należy spełniać by ubrać mundur funkcjonariusza Służby Więziennej. Nie zabrakło również stoiska z drobnymi gadżetami i informacjami odnośnie ofert pracy i promowania dalszej edukacji w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Uczestnictwo w tej inicjatywie ma szczególne znaczenie dla promocji naszej formacji i zwiększenia świadomości społeczności lokalnej w przedmiocie zadań wykonywanych przez Służbę Więzienną. Jest też okazją do budowania pozytywnego wizerunku służby. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość prezentacji naszego punktu promocyjno – informacyjnego.


Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Zdjęcia: st. chor. Jarosław Graf

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej