W dniu 30 kwietnia 2024 roku, na zaproszenie Dyrektora tutejszej jednostki, zajęcia dla skazanych z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz zjawiska przestępczości granicznej poprowadzili funkcjonariusze policji z KPP w Hrubieszowie oraz Placówki Straży Granicznej zajmujący się profilaktyką społeczną.

Sprawcę przestępstw drogowych z art. 178a charakteryzują na ogół dysfunkcjonalne przekonania dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy na temat wpływu alkoholu na funkcjonowanie człowieka, a z tym wiąże się bagatelizowanie zagrożeń oraz zrzucanie na zewnątrz odpowiedzialności za podjęte zachowania ryzykowne. Najczęściej pijani kierowcy nie zastanawiają się nad tym, że ich odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje jazdy w stanie po spożyciu alkoholu, zaczyna się w momencie sięgnięcia po pierwszy kieliszek. Celem takich spotkań jest uświadomienie odbiorcom ich dysfunkcjonalnych przekonań oraz dostarczenie nowej wiedzy, co umożliwia -*09+interpretacji uzyskanych informacji w celu świadomego przyjmowania odpowiedzialności za podjęte decyzje, co może uchronić osadzonych od powrotu do przestępstwa oraz innymi konsekwencjami wynikającymi z naruszania społecznie akceptowalnych postaw, w tym również wykluczenia społecznego.

Statystyki

Policyjne statystyki wypadków drogowych w dalszym ciągu nie napawają optymizmem. W 2023 roku do Policji zgłoszono 20 936 wypadków drogowych mające miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W porównaniu z: rokiem 2021, kiedy to miało miejsce 22 816 wypadków, liczba ta spadła o 1 880 wypadków (-8,2%), rokiem 2022, w którym odnotowano 21 322 wypadki, liczba ta spadła o 386 wypadków (-1,8%). W wyniku wypadków drogowych 1 893 osoby poniosły śmierć. W porównaniu z: rokiem 2021, kiedy zginęło 2 245 osób, nastąpił spadek o 352 osoby (-15,7%), rokiem 2022, w którym śmierć poniosło 1 896 osób nastąpił spadek o 3 osoby (-0,2%). W wypadkach drogowych rannych zostało 24 125 osób (w tym ciężko 7 595). W porównaniu z:  rokiem 2021, kiedy obrażenia odniosło 26 415 osób, liczba rannych zmalała się o 2 290 osób (-8,7%), rokiem 2022, kiedy obrażenia odniosło 24 743 osoby, liczba ta spadła o 618 osób (-2,5%).

W 2023 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli w 2 074 wypadkach drogowych (9,9% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 290 osób (15,3% ogółu zabitych), a 2 263 osoby odniosły obrażenia (9,4% ogółu rannych). W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to mniej wypadków o 174 (-7,7%) i osób rannych o 304 (-11,8%) przy wzroście liczby osób zabitych o 22 (+8,2%).

(źródło: Komenda Głowna Policji – Biuro Ruchu Drogowego ,,wypadki drogowe w Polsce w 2023 roku).

 

zdjęcia: szer. Ewelina Krawczyk

opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej