W dniu 7 kwietnia osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, pod dozorem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych, upamiętnili poległych w walce o wolność i niepodległość ojczyzny w latach 1939-1945.

Historia jako czynnik wychowawczy

„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” - Józef Piłsudski „Myśli, mowy i rozkazy”.

Historia jest nieodzownym czynnikiem wychowania. Poprzez świadomość i pamięć historyczną kształtuje się tożsamość narodu. Wspólna historia jest niezwykle ważnym czynnikiem tworzenia się narodowej kultury, a przez to i spajania narodu jako całości. W dziejach Naszej ojczyzny można znaleźć liczne ofiary patriotyzmu i walki o narodową wolność. Tym ważniejsze dla każdego z Nas powinno być upamiętnianie dziejów narodu, tak aby historia bohaterów nie stała się czymś obcym i obojętnym dla kolejnych pokoleń Polaków. Dlatego też w dniu 7 kwietnia, celem upamiętnienia poległych, osadzeni z tutejszej jednostki dokonali czynności porządkowych przy Pomniku wzniesionym ku czci poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1939 - 1945 pod hasłem "Safarowszczyzna" usytuowanym w  miejscowości Brodzica k. Hrubieszowa.

 

Rys historyczny

Okres II wojny światowej boleśnie dotknął mieszkańców Hrubieszowa, którzy dzielnie stawiali opór najeźdźcom. We wrześniu 1939r. dwukrotnie zmieniały się władze okupacyjne. Najpierw 14 września 1939 r. wkroczyły tu wojska niemieckie, a 17 września oddziały Armii Czerwonej. W październiku powrócili Niemcy i wprowadzili w mieście terror dokonując licznych egzekucji. Walki nasiliły się w 1943 r., a ich rezultatem było spalenie niemal wszystkich wsi polskich i ukraińskich między Bugiem a Huczwą. Na terror mieszkańcy odpowiedzieli zorganizowanym ruchem oporu. Początek ruchu podziemnego dali oficerowie i podoficerowie 2 pułku Strzelców Konnych. Z niego wywodził sie walczący do poł. 1940r. mjr Henryk Dobrzański "Hubal". Działały tu: Tajna Armia Polska, Służba Zwycięstwu Polski, ZWZ. W lutym 1942 r. powstała AK. Powiat Hrubieszowski był jednym z obwodów Inspektoratu Zamojskiego AK. Obwód podzielony został na rejony, w jednym z nich w IV rejonie AK Południe walczył kilkusetosobowy oddział BCH "Rysia", zamordowanego już po wyzwoleniu w Kryłowie. Za zasługi w walce z okupantem Hrubieszów został odznaczony w 1977 r. Krzyżem Grunwaldu II klasy. Tragedię okupacyjną ludności Hrubieszowa upamiętniają pomniki i tablice pamiątkowe.

 

źródło: https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/historia-miasta

zdjęcia: st. chor. Jarosław Graf

tekst: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej