W dniu 9 marca 2020 r. na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Grzegorz Muzyczuk złożył najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za wysiłek, jaki na co dzień Panie wkładają we właściwe funkcjonowanie jednostki. Wszystkie obecne kobiety z rąk dyrektora otrzymały symboliczną różę. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.

Pierwsza służba dla kobiet

Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie przyjęła kobiety w swoje szeregi. Już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 r. Art. 3 jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach", a Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy. Inne formacje mundurowe dały możliwość służby kobietom dopiero kilka lat później. Obecnie w strukturach organizacyjnych Służby Więziennej pracują kobiety na wszystkich stanowiskach, od najwyższych szczebli kierowniczych, przez działy administracyjne, po stanowiska ściśle związane z pracą w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.Najwięcej Pań w Służbie Więziennej jest wśród personelu medycznego, psychologów, terapeutów, wychowawców i w administracji.

Kobiety w statystyce

W hrubieszowskiej jedsnostce zatrudnione jest 29 Pań. W okręgu lubelskim pracuje łącznie 327 kobiet. Kobiety pełnią służbę w pionach: organizacyjno-prawny 11, kadry – 15, penitencjarny 79, ośrodek diagnostyczny – 1, ochrona 26, ewidencja- 33, finanse- 28, kwatermistrzowski- 10, szkoły- 20, służba zdrowia - 51, dział terapeutyczny - 18, dyrektor – 1, zastępca dyrektora -2 , stanowiska samodzielne- 32,


 

W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Hrubieszowie, wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, zadowolenia z siebie i pełnionej służby. Życzymy zwykłej codziennej radości, spokoju, czasu dla bliskich, pogody ducha i samych pięknych chwil w życiu.

 

opracowanie:ppor. Adrian Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej