W dniu 22 marca 2023 r. mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie przekazał na rzecz Nadleśnictwa Strzelce budki lęgowe wykonane przez osadzonych w warsztatach tutejszej jednostki.

Dlaczego warto wieszać budki lęgowe

Budki lęgowe zostały wykonane przez osadzonych zatrudnionych w warsztach Zakładu Karnego w Hrubieszowie pod nadzorem funkcjonariuszy. Udało się przekazać 25 sztuk drewnianych wyrobów. Budki lęgowe to specjalne konstrukcje, wykonane najczęściej z drzewa, przeznaczone na gniazda głównie dla ptaków, ale także dla mniejszych ssaków czy owadów. W Polsce wiele gatunków ptaków w wyniku utraty naturalnych siedlisk lęgowych i dziupli znacznie obniżyło swoją liczebność. Zamontowanie budek stwarza możliwość bezpiecznego osiedlania się ptactwa, bez ryzyka utracenia jaj czy piskląt.

Współpraca dla ekologii

Zakład Karny w Hrubieszowie oraz Nadleśnictwo Strzelce współpracują regularnie, co przynosi korzyści obu stronom. Realizacja projektu była możliwa dzięki porozumieniu, które zostało zawarte pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Hrubieszowie, a Nadleśnictwem Strzelce w dniu 13 lutego 2022 r. Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw. Zaangażowanie się w realizację przedsięwzięcia dało osadzonym możliwość udziału w projekcie  ekologicznym czym chroni się środowisko naturalne. Przez działania tego typu osadzeni kształtują swoje postawy, pogłębiają zainteresowania i uczą nowych umiejętności. To ważne czynniki w procesie resocjalizacji.

 

Zdjęcia: st. chor. Jarosław Graf

opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej