W dniu 14 lutego w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa.

W tym roku 8 lutego, na podstawie znowelizowanej Ustawy o Służbie Więziennej obchodzony był po raz pierwszy Dzień Tradycji Służby Więziennej. Jest to ważny dzień dla naszej formacji, który nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, a zarazem początków niepodległego państwa polskiego. To właśnie z dniem 8 lutego 1919 roku ówczesny Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Był to jeden z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce, który stworzyły podwaliny nowoczesnego więziennictwa w odrodzonej Polsce.

 

Przy okazji święta mjr Mariusz Sokół Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie w trakcie uroczystej odprawy, wręczył akty nadania na wyższe stopnie służbowe 5 funkcjonariuszom, a także złożył podziękowania za zawodowy profesjonalizm jakim wykazują się każdego dnia.

 

Wszystkim awansowanym gratulujemy!

 

opracowanie: mł. chor. Anna Malinowska-Niszta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej