20 października 2021 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi funkcjonariuszy służb mundurowych pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”

W służbie drugiemu człowiekowi- „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”

Zainicjowana przez Straż Graniczną akcja ma na celu wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami służb mundurowych uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Wszyscy razem oddając krew i jej składniki możemy zrobić coś dobrego. Służba Więzienna jak co roku zgłasza swoją gotowość. Tym razem funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Hrubieszowie oddalli krew w Terenowym Oddziale RCKiK w Zamościu.

Akcja w szczytnym celu

Akcja po raz kolejny została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia i Sekretarza Stanu - Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a jej głównym organizatorem jest Komendant Główny Straży Granicznej.

Celem organizowanej akcji, jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez zbiórkę drogocennego surowca, którego tak bardzo brakuje. W tym roku krew jest wyjątkowo potrzebna. Z powodu epidemii COVID-19 w całym kraju dramatycznie spadła liczba krwiodawców. Sytuacja stanowi bardzo poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników.

Krew można oddawać od 20 października do 20 grudnia br. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz szkoleniowych Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Straży Miejskiej oraz w innych instytucjach, organizacjach i w punktach krwiodawstwa.

Ze względu na przypadające w tym okresie Narodowe Święto Niepodległości, wydarzenie to jest dla służb mundurowych ważną i potrzebną formą uczczenia tego święta. Dzięki tej akcji podtrzymywana jest tradycja, że mundur kojarzy się z gotowością niesienia pomocy, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

 

opracowanie: por. Adrian Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej