Na często zadawane pytanie, czy można zmienić człowieka, zazwyczaj pada odpowiedź - nie, nie można. No i coś w tym jest, ale jednak bliższe prawdy jest równie częste stwierdzenie, że człowiek może dokonać zmiany sam, co najwyżej wspierany, ukierunkowywany, uświadamiany itp. Czemu zatem tak niewielu spośród osadzonych (i nie tylko) uzależnionych wraca do straego życia, którego częścią jest alkohol/narkotyki? Trudno powiedzieć... Pewnie odpowiedzi jest wiele z uwagi na rozmaite scenariusze życia. Mimo to jest coś powtarzalnego, a mianowicie brak gotowości na ciężką pracę. To w tej kwestii uzewnętrznia się prawdziwe podejście do osobistej zmiany. Nie bójmy się powiedzieć, że to właśnie tu światło dzienne ogląda lenistwo, a bierność zastępuje aktywność. Z kolei łatwe i szybkie kroki (czyt. picie/ćpanie) wyprzedzają: trudne decyzje, gotowość na pokonywanie własnych słabości, przyjęcie odpowiedzialności za siebie i bliskich, czy też konieczność szukania nowych rozwiązań.

Jednak bywa, że kończy się inaczej – faktyczną, a nie deklaratywną zmianą. O tym, że jest to możliwe przekonali się dzisiaj osadzeni Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. odbywający karę w systemie terapeutycznym Za naszymi kratami wystąpił Marcin Tyburczy "Kryzys", który swoją historię, ale i przesłanie nie tylko wypowiedział, ale i wyśpiewał. Życie jego mogło potoczyć się inaczej, mógł dzielić los osadzonych. A jednak... w pewnej chwili zdecydował inaczej. Teraz RAP-uje i spotyka się m. in. z więźniami, uczestniczy w procesie resocjalizacji i readaptacji. Teksty piosenek pobudzają emocje, skłąniają do głebszej refleksji.

Spotkania takie jak to mają dużą wartość, zarówno dla personelu, jak i osadzonych. Dla pierwszych stanowią wsparcie, dodatkowe narzędzie, środek przekazu mający urzeczywistniać to co na zajęciach wypowiedziane. Dla drugich codzienność terapeutyczną przeobrazić w fakt, a nie słowo, umożliwić osobiste doświadczanie, a także zamodelować dalsze zachowanie.

Wydarzenie zostało zorganizowanie dzięki współpracy Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. z Kościołem Zielonoświątkowym.

kpt. Marta Sprengel-Pieczyńska

Oddział Terapeutyczny

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej