Akcja zbierania krwi dobiegła końca. Wśród 168 osób biorących w niej udział byli funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Druga edycja akcji "Zjednoczeni krwią" pod honorowym patronatem wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Klub Honorowych Dawców Krwi "Ognista Kropla" przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Współorganizatorem było również Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

W tym roku celem głównym akcji było oddanie przez wszystkich krwiodawców z jednostek i formacji mundurowych 112 donacji krwi. Biorąc pod uwagę frekwencję plan został zrealizowany, ponieważ w akcji uczestniczyło 168 osób, wśród których oczywiście nie zabrakło funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Kolejnym organizatorem akcji w 2023 roku będzie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej