Akcja krwiodawstwa służb mundurowych z udziałem funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Tegoroczna akcja „Zjednoczeni krwią 2021” została zorganizowana przez klub Honorowych Dawców Krwi „Lubuscy Terytorialsi”, działający przy 151 Batalionie Lekkiej Piechoty w Skwierzynie. W akcję włączyli się funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. wraz z innymi formacjami mundurowymi województwa lubuskiego:

- Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.,

- Państwową Strażą Pożarną w Gorzowie Wlkp.,

- 35 Skwierzyńskim dywizjonem rakietowym Obrony Powietrznej,

- 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu,

- 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej,

- 5 Lubuskim Pułkiem Artylerii w Sulechowie,

- Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Zielonej Górze,

- Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli:

- Lubuski Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze,

- 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie,

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Akcja została objęta Patronatem Honorowym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z regulaminem w akcji mogło uczestniczyć maksymalnie po 10 mundurowych z każdej formacji. Oczywiście gorzowscy więziennicy stawili się całą dziesiątką. Ponadto w akcji uczestniczył z-ca Dyrektora Zakładu Karnego - mjr Grzegorz Chudzik. Łącznie w przedsięwzięciu uczestniczyło około 100 mundurowych, dzięki czemu w ciągu zaledwie kilku godzin zebrano około 45 litrów krwi.

Przyszłoroczna edycja akcji „Zjednoczeni krwią 2022” zostanie zorganizowana przez Państwową Straż Pożarną. Z ogromną niecierpliwością czekamy na swoją kolej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej