"Rozmowa poza słowami"

Realizując zajęcia z osadzonymi przebywającymi w strukturach oddziału terapeutycznego zaproponowałam im warsztat poruszający tematykę wojny, ale odnoszący się także do wymiaru osobistego. Mając na uwadze aktualne wydarzenia, które rozgrywają się na terenie Ukrainy, a także potrzebę wzbudzenia refleksji i zwyczajne omówienie kłębiących się w każdym emocji, znalazłam pewną analogię. Dotyczy ona strat, które ponoszone są w efekcie działań wojennych, ale i będących wynikiem ich uzależnienia. Uczestnicy z dużą uwagą dokonywali przeglądu swoich z jednoczesną postawą zrozumienia dla tych, którzy właśnie teraz tak dużo tracą. Wyrazili zrozumienie dla tego co uchodźcy czują. Zajęcia te dały nie tylko możliwość dokonania wnikliwej analizy własnej, ale też uruchomiły pokłady empatii, co z pewnością jest bezcenne w procesie resocjalizacji. Warto również wskazać na to, iż dostrzegli sprawstwo własne w obszarze rozwoju uzależnienia i w drodze do trzeźwienia, a także niezawinione śmierci szeregu cywilnych obywateli, którzy nie mieli, nie mają i niektórzy nie będą już mieli szans nie tylko na rozwój, czy zmianę, ale na życie w ogóle. Rezultatem tej wspólnej z osadzonymi drogi od osobistej wojny z uzależnieniem do faktycznych, a wręcz dramatycznych wydarzeń, których jesteśmy świadkami, są efekty pracy uczestników zajęć. Symboliczny ukłon w stronę Ukrainy znalazł odzwierciedlenie w twórczości, która dostępna jest dla szerszej grupy w przestrzeni terapeutycznej zlokalizowanej w oddziale III tutejszej jednostki. Powstała ona w atmosferze ciszy, aktywności i współpracy. Wyraża nie tylko sprzeciw wobec toczących się działań, ale też stanowi o solidarności z doświadczającymi krzywd. Poza tym prace wprost wyrażają nadzieję na pokój. Z uwagi na temat, ale i atmosferę zajęć warsztat zatytułowano "Rozmowa poza słowami".

kpt. Marta Sprengel-Pieczyńska, specjalista DT, ZK Gorzów Wlkp.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej