Wiosną wszystko budzi się do życia. Nie inaczej było w Oddziale Terapeutycznym dla osadzonych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim.

Wraz ze zmieniającą się aurą i pojawieniem się pierwszych oznak wiosny, w oddziale terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu również nastąpił rozkwit dodatkowych oddziaływań resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych. W ulubioną porę roku weszliśmy przy wspaniałych zapachach, dzięki programowi kulinarnemu – tu aspekt tworzenia smakołyków jest tylko jednym z elementów. Głównym celem tego typu oddziaływań jest integracja grup terapeutycznych i budowanie podwalin do tworzenia dobrej atmosfery, która w efekcie przekłada się na proces terapeutyczny. Upiększeniu uległa wspólna przestrzeń- ozdobiono korytarze i sale. Ponadto wybrane osoby objęte terapią korzystają z wyjść terapeutycznych poza jednostką penitencjarną, podczas których realizowane są emisje filmów w kinach, oglądanie wystaw czy spacery. Dobór treści i form, z jakimi skazani mają kontakt w ramach powyższego programu nie jest przypadkowy- tu także staramy się by choćby filmy pobudzały do refleksji i rozwijały duchowość, tak często zaniedbaną w okresach picia, ale o tym szerzej napiszemy później. Z pomocą w poszerzaniu horyzontów przychodzi do nas przedstawiciel AA, p. Radek, który swoim świadectwem przybliża osadzonym funkcjonowanie wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Dzięki tym spotkaniom skazani zdobywają informacje na temat AA, ale też mają okazję do zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Wiosna skłania nas także do pochylenia się nad tematem rodziny. Zbliżające się okoliczności: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca zachęciły nas do objęcia chętnych programem dedykowanym ojcom. "Mądry tata" to program ukierunkowany na rozwijanie kompetencji wychowawczych z uwzględnieniem elementów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Poprzednia edycja programu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Liczymy, że w tym roku również będzie wielu ojców dążących do poprawy relacji z bliskimi i poznania metod wychowawczych, które budują zamiast burzyć.

Stałym elementem naszych oddziaływań są zajęcia realizowane w salce rekreacyjnej – wymieniono sprzęt i doposażono salę, w której poprzez sport osadzeni mogą odreagować nagromadzone napięcie i rozwijać zainteresowania, będące alternatywą do wcześniejszych, destrukcyjnych sposobów spędzania czasu.

 

Nasza kreatywność oraz zaangażowanie w prace z osobami pozbawionymi wolności nie ulegają zahamowaniu, ponieważ widzimy efekty i sens. Nie u każdego zmiana jest widoczna od razu, czasem nie za wiele się zmienia. W myśl cytatu „Nie możesz zmienić całego świata, ale możesz zmienić cały świat jednego człowieka” choćby jeden człowiek, który chce i próbuje żyć inaczej niż przed izolacją, jest sukcesem.

 

tekst Zespół Terapeutyczny

zdjęcia kpt. Marcin Jankowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej