1 oraz 8 kwietnia 2019 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku rozpoczęły się szkolenia kursowe – kurs POMOCNIK KUCHARZA, kurs TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE realizowane w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W szkoleniach łącznie uczestniczy 24 skazanych. Każde ze szkoleń składa się z przeszło trzydziestu godzin zajęć teoretycznych, w ramach których uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto każdy skazany uczestniczy w kursie aktywizacji zawodowej oraz zajęciach praktycznych.

Kursy zawodowe dają skazanym możliwość zwiększenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowego doświadczenia, a tym samym szanse na odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej