Dążenie do WoLnOśCi, odzyskanie NiEpOdLeGłOśCi i kształtowanie PoLsKoŚcI

Pragnienie wolności znane jest ludzkości od zarania dziejów. W nowożytnym świecie także odnajdujemy wiele przykładów na to, że istniały uzasadnione przyczyny dążenia do niej. By nie patrzeć aż tak daleko, to może tylko ostatnie stulecia...

Okres, w którym Polska znajdowała się pod zaborami, to czas niewoli rzec można. Miał on ogromne znaczenie w procesie kształtowania postaw, hartowania polskości i wzbudzania woli wspólnego działania. Liczne powstania, bez względu na efekt, odzwierciedlały tlące się w ludziach nadzieje związane z odzyskaniem niepodległości, odbudowaniem polskości i drogą ku wolności.

 

Chociaż źródło niewoli inne, to nie sposób nie wspomnieć o osadzonych. Izolacja to wprawdzie miejsce odosobnione, ale z pewnością nie upragnione. Jest tu wina i kara, a więc i wolność utracona. Dlatego, bez względu na powód osadzenia, w każdym jest chęć opuszczenia więzienia. Zapytamy dlaczego? Dla kogo? I po co?

No i tu padają argumenty różne, a jednak tożsame. Zazwyczaj nawiązują do uniwersalnych wartości. Bliższa rozmowa pozwala uchwycić znacznie głębszy sens tych wypowiedzi – razem i osobno. Chociaż krytycyzm i realizm znajdują się na zróżnicowanym poziomie, to odpowiedzi oscylują wokół potrzeby bliskości, tęsknoty i bezradności w poczuciu braku osobistej wolności.

Osadzeni zgodnie deklarują, że: rodzina jest najważniejsza, dokonają w tym obszarze zmiany, naprawią błędy, wezmą odpowiedzialność za swoje i bliskich życie. Będą lepszymi synami i ojcami, mężami i partnerami. Czy wierzyć im? Dlaczego nie! Wszystko jest przecież możliwe.

 

Chcąc jednak nawiązać do aktualnego kalendarza odniosłam się do świata wartości i różnych w nim zbieżności. Poza szeregiem zadań logicznych, konkursów patriotycznych, nauki i testu o symbolach narodowych zaproponowałam konkurs pt. "Co dla mnie oznacza być Polakiem". Polecono odszukać i wskazać na takie wartości, które łączą powyższe z określeniami takimi jak: "być synem", "być ojcem", "być mężem - partnerem". Wynik całokształtu pracy okazał się satysfakcjonujący. Uczestnicy nie tylko identyfikowali symbole narodowe, ale dowiedli też, że wiedzą o Polsce przynajmniej to co wypada. Zaprosili nas także do świata swoich wartości. W powyżej opisanym zadaniu wskazali na to co łączy, a nie na to co dzieli. Pojawiła się miłość, wierność, uczciwość, oddanie, ale i walka pod różną postacią. Nie zabrakło szacunku, czci i godności. Zaznaczyli też wolę współbycia, współdziałania i współdecydowania, a w ślad za tym wzajemnego identyfikowania. Na szczycie tego wszystkiego jest wisienka na torcie – WOLNOŚĆ – warunkująca to wszystko.

 

Reasumując, można śmiało powiedzieć, że bez względu na obiekt miłości, to u podstaw jej leżą te same wartości. Być dobrym Polakiem, to być dobrym Partnerem, Ojcem czy Synem. Jedno nie wyklucza drugiego pod warunkiem, że intencja jest czysta.

A przywołana w tytule NIEPODLEGŁOŚĆ – jakie ma znaczenie? Mianownikiem wspólnym, dla państwa i będącego jego częścią osadzonego, będzie dążenie do wolności poprzez osiągnięcie niezależności. Jednak nie chodzi tylko o mury więzienia, a o osobistą zmianę, solidną i trwałą. Zatem, jeśli uwewnętrznione zostaną wymienione wartości, to nikt nie zapomni o swojej POLSKOŚCI.

 

 

kpt. Marta Sprengel-Pieczyńska, specjalista Działu Terapeutycznego, ZK Gorzów Wlkp.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej